คิดใหม่ พูดใหม่ ทำใหม่ เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีต่อธุรกิจการท่องเที่ยว

เมืองไทยมีแหล่งท่องเที่ยวอยู่มากมาย ทั้งโบราณสถาน ดินแดนประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีชุมชนและศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งยังมีรูปแบบวิธีเที่ยวที่หลากหลาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่สร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำให้แก่นักท่องเที่ยวที่ก้าวเข้าไปสัมผัสความงดงามของแหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรมประเพณีไทยที่กระจายอยู่ทุกภูมิภาคของแผ่นดิน

ประเทศไทยนั้นเคยถูกจัดอันดับให้เป็นดินแดนที่มีภาพลักษณ์ดีเป็นอันดับที่ 26 ของโลกมาจากการสำรวจความคิดเห็นของการสุ่มกลุ่มตัวอย่างในหลายๆประเทศเกี่ยวกับมุมมองที่พวกเขามีต่อประเทศต่างๆทั้งในมุมมองด้านวัฒนธรรม การท่องเที่ยว การทำธุรกิจร่วมกัน คุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศนั้นๆ สามารถก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางด้านการผลิตที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ และยังได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนในต่างประเทศ ที่ยังคงต้องการใช้ไทยเป็นฐานการผลิตสินค้าต่อไป แม้ธุรกิจของต่างชาติจำนวนมากจะได้รับความเสียหายจากอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี 2011 ก็ตาม และเมืองไทยยังเป็นเมืองพุทธที่คนไทยให้ความสำคัญและสืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น มีขนบธรรมเนียมประเพณี มีเอกลักษณ์ความเป็นวัฒนธรรมไทยที่งดงาม การต้อนรับแบบไทย และน้ำใจของคนไทย โดยเฉพาะการไหว้ที่สืบทอดกันมาอย่างช้านาน การไหว้เป็นการแสดงถึงความมีสัมมาคารวะเป็นปัจจัยที่สะท้อนความเป็นไทย สร้างความประทับใจอย่างมากให้กับนักท่องเที่ยว และการเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน มีความอ่อนช้อยงดงาม ทำให้เป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

แต่น่าเสียดายที่เรายังคงมีจุดอ่อนในด้านการเมืองเข้ามาทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงไปไม่น้อย เพราะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่คำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ เหตุนี้เราจึงควรช่วยกันแก้ไขประเทศของเราให้มีภาพลักษณ์ที่ดียิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น ด้วยวิธี คิดใหม่ พูดใหม่ ทำใหม่ ช่วยกันปรับปรุงพัฒนาประเทศ ให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น ขณะเดียวกันในด้านเจ้าของพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเองจะต้องรักษาประเพณีของท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ไว้ เพราะเป็นปัจจัยที่สะท้อนความเป็นไทย และสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศ

ท่องเที่ยวไปด้วยกันกับทริปต่างแดนในประเทศเกาหลีที่น่าชมและสวยงาม

อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวในเอเชียเป็นอย่างมากกับประเทศเกาหลีที่มีศิลปะและวัฒนธรรมที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งวันนี้เราจะพาทุคนมาเที่ยวชมตัวเมืองที่สวยงามไม่ว่าจะเป็น เกาะนามิ, เมืองปูซาน, เกาะเชจู และสถานที่อื่นๆอีกมากมายที่มีความสวยงามของธรรมชาติอย่างชัดเจน ซึ่งแน่นอนว่านักท่องเที่ยวหลายคนก็น่าจะรต้องรู้จักกับสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้ของเกาหลีที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก และยังมีปราสาทที่เป็นศิลปะอันเก่าแกของเกาหลีที่นักท่องเทีม่ยวทุกคนนิยมที่จะมาถ่ายรูปความสวยงามกลับไปเป็นที่ระลึกอีกมากมายหลายแห่ง หรือจะไปเที่ยวและชิมอาหารอันขึ้นชื่อของเกาหลีก็มีความสนุกสนานไม่แพ้กัน และที่สำคัญสำหรับขาช็อปก็อย่าพลาดที่จะไปเลือกซื้อเสื้อผ้าและเครื่องประดับ รวมถึงเครื่องสำอางค์ต่างๆที่ได้รับความนิยมเป้นอย่างมากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศในเวลานี้

เกาะเชจู ประเทศเกาหลี

เกาะเชจู นับว่าหนึ่งในสถานที่สวยงามที่ติด 10 อันดับของโลก เพราะนอกจากธรรมชาติที่นักเดินทางสามารถสัมผัสได้รอบๆของตัวเกาะแล้วยังมีความอุดมสมบูรณ์ในท้องทะเลเป็นอย่างมากอีกด้วย โดยหากใครที่ได้ไปเที่ยวแล้วจะต้องบอกได้คำเดียวเลยว่าไม่อยากที่จะออกจากเกาะเชจูอีกเลย ซึ่งหนึ่งในอาหารที่ขึ้นชื่อบนเทกาะเชจูนั้นก็คือเปาฮื้อที่เป็นเหมือนเครื่องหมายการค้าของเกาะดังกล่าว เพราะรอบๆเกาะจะมีการจับเป๋าฮื้อกันเป็นอาชีพของชาวประมงในแถบนั้นทั้งหมดกันเลยทีเดียว